18. 10. 2021

Informace k prvnímu týdnu školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

výuka ve školním roce 2021/2022 bude zahájena 1. 9. 2021 v 8.00 hodin v kmenových třídách podle rozpisu. Provoz školy bude zajištěn v souladu s dokumenty „Manuál“ a Mimořádná opatření MZČR“. MŠMT vydalo také vyjádření k dezinformacím (odkaz zde).

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků 3 krát po sobě 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 (vybrány antigenní testy zn.GENRUI).

Vezměte na vědomí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do školy. Omezen je také pohyb cizích osob uvnitř školy. Nevstupujte do vestibulu školy, rozlučte se s dětmi před školou. Děkujeme.

V prvním týdnu školního roku bude výuka ukončována následovně:

  1. stupeň 2. stupeň
Středa 9.40 9.40
Čtvrtek 11.15-12.00 po ročnících 12.15
Pátek 11.15-12.00 po ročnících 12.15

 

V úterý 7. 9. 2021 v 16.00 se budou konat třídní schůzky, účast zákonných zástupců na těchto třídních schůzkách je velmi důležitá.

 

Informace školní družiny

Zápis do školní družiny proběhne v budově ŠD ve středu 1. 9. 2021 od 9.30 - 16.00 hodin.

Provoz ŠD bude zahájen ve čtvrtek 2. 9. 2021

V tomto týdnu bude provoz ŠD od 6.30 do 16.00 hodin.

 

Informace školní jídelny

Školní jídelna bude zajišťovat provoz v souladu se stanovenými hygienickými pravidly.

Výdej obědů podle rozvrhu, nejdéle do 13.00 hodin.

všichni žáci, kteří mají zájem o odběr stravy, si přihlásí obědy sami, webová aplikace e-strava, nebo telefonicky na  tel.č. 558 443 138, popř. na email vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestka-fm.cz.).