4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM na Čtyřce je ukončen

Projekt s názvem „Učíme tvořivě“ v rámci dotace EU Peníze školám byl financován
z prostředků Evropské unie. Po dobu dvou let jej realizovali učitelé a žáci naší školy
na prvním i druhém stupni.
Hlavní cíle projektu byly:
- podpořit čtenářskou a informační gramotnost formou inovace a zkvalitnění výuky,
inovovat a zkvalitnit výuku směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (AJ, NJ, RJ), zvýšit
kvalitu výuky prostřednictvím ICT, inovovat výuku směřující k rozvoji matematické
gramotnosti žáků a v oblasti přírodních věd,
- vytvořit kvalitativně lepší podmínky pro rozvoj individuálních schopností žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti čtenářské gramotnosti,
- umožnit stáž v zahraničí pedagogickým pracovníkům vyučujícím cizí jazyk na
krátkodobém intenzivním kurzu pro učitele jazyka anglického, jazyka německého,
- zapojit ICT techniku do výuky v co nejširší míře,
- do klíčových aktivit zapojit 100% žáků školy,
- vytvoření skupiny žáků pro individualizaci výuky žáků se specifickými poruchami
učení formou skupinové integrace ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ,
- zkvalitnění materiálního vybavení školy poskytne učitelům i žákům opět kvalitativně
lepší možnosti při vzdělávání.
„V této chvíli máme odeslanou a schválenou závěrečnou monitorovací zprávu a
mohu prohlásit, že všechny cíle, které jsme si na začátku projektu vytýčili, jsou
splněny,“ říká ředitelka školy Jiřina Raszková. „V první řadě jsme již vytvořili
množství vlastních podpůrných výukových, studijních textů a materiálů, které učitelé
Výukové materiály jsou k dispozici na vyžádání na sekretariátu školyjiž využívají ve výuce. V rámci inovace vzdělávacího procesu jsme zakoupili
potřebnou výpočetní techniku, pro učitele notebooky a pro žáky novou počítačovou
učebnu s 28 počítačovými stanicemi. Dále jsme podpořili kvalitu výuky cizích jazyků
sérií vzdělávacích stáží pedagogických pracovníků v zahraničí. Po dobu realizace
projektu probíhala individualizace výuky pro žáky na 2. stupni ve výuce českého
jazyka,“ doplňuje ředitelka školy. „V závěru bych ráda poděkovala jménem vedení
školy celému realizačnímu týmu a všem učitelům, kteří se na splnění náročných cílů
projektu podíleli a přispěli ke zkvalitnění výuky na naší škole.“
Mgr. Jiřina Raszková

 

eu 1