4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

EU peníze školám 2

PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM JE NA „ČTYŘCE“ ÚSPĚŠNĚ VE DRUHÉ POLOVINĚ

Pod názvem „Učíme tvořivě“ probíhá již druhým rokem na 4. základní škole ve Frýdku-Místku projekt, jehož hlavním cílem je celkové zkvalitnění a zefektivnění výuky. Cesta k jeho splnění vede přes metodické vzdělávání a podpůrné kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

„Vytýčili jsme si několik konkrétních cílů, na které se v rámci projektu postupně zaměřujeme. Chceme například inovovat a zkvalitnit výuku směřující k rozvoji výuky cizích jazyků, matematiky nebo přírodních věd. Za důležité rovněž považuji promyšlené investice do materiálního vybavení školy, hlavně do moderní techniky. Nezbytností však je do aktivit postupně zapojit všechny kantory a žáky ve škole,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Jiřina Raszková.
Mezi další cíle, které si na „čtyřce“ v rámci projektu vytýčili, je vytvoření kvalitativně lepších podmínek pro rozvoj individuálních schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti čtenářské gramotnosti nebo vytvoření skupiny žáků se specifickými poruchami učení formou skupinové integrace ve výuce českého jazyka na 2. stupni.

„Některé projektové aktivity jsou ještě před námi, na jiných v současné době pracujeme a průběžně plníme, něco už máme úspěšně za sebou. Vytvořili jsme množství vlastních podpůrných výukových, studijních textů a materiálů, které učitelé již využívají ve výuce pro její zkvalitnění. Pedagogickým pracovníkům vyučujícím angličtinu a němčinu umožňujeme krátkodobé intenzivní kurzy v zahraničí. Ve všech oblastech bychom rádi co nejvíce zapojili do výuky technické pomůcky. Již nyní disponujeme novou počítačovou učebnou s 28 počítačovými stanicemi. Notebook a e-learningové moduly by se měly stát součástí práce každého žáka i učitele,“ doplňuje ředitelka školy.

Projekt EU Peníze školám je financován stejně jako na ostatních školách ve městě i v celé republice z prostředků Evropské unie.

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402

eu skolam2 1eu skolam2 2

 

eu 1