4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

EU peníze školám 1

Od září 2010 se naše škola zapojila do projektu

EU PENÍZE ŠKOLÁM,


který je financován z prostředků Evropské unie. Tento projekt nazvaný UČÍME TVOŘIVĚ realizují učitelé a žáci naší školy na prvním i druhém stupni. Finanční prostředky ve výši dvou miliónů korun, které škola čerpá ve dvou splátkách, jsou efektivně využívány k podpoře vzdělávání žáků naší školy.

Hlavní prioritou tohoto projektu je zdokonalování úrovně primárního vzdělávání. Naše škola bude pokračovat v ověřování stávajícího školního vzdělávacího programu DŮVĚRA – RADOST – POROZUMĚNÍ – POZNÁVÁNÍ. Chceme zdokonalit a implementovat nové výukové materiály do stávajícího ŠVP. Vytvoříme množství vlastních podpůrných výukových, studijních textů a materiálů, které vytvoří učitelé vybraných předmětů. Učitelé dostanou prostor pro inovaci vzdělávacího procesu zajištěním potřebné výpočetní techniky, pomůcek, sad učebnic aj..

Dále chceme podpořit kvalitu výuky cizích jazyků sérií vzdělávacích stáží pedagogických pracovníků v zahraničí. Učitelé získají inspiraci a podporu pro vnitřní proměnu školy se zaměřením na mezipředmětové vazby a rozvoj klíčových kompetencí.

Cíle projektu:

- podpořit čtenářskou a informační gramotnost formou inovace a zkvalitnění výuky, inovovat a zkvalitnit výuku směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (AJ,NJ,RJ), zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím ICT, inovovat výuku směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků a v oblasti přírodních věd,

- vytvořit kvalitativně lepší podmínky pro rozvoj individuálních schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti čtenářské gramotnosti,

- umožnit stáž v zahraničí pedagogickým pracovníkům vyučujícím cizí jazyk na krátkodobém intenzivním kurzu pro učitele jazyka anglického, jazyka německého,- zapojit ICT techniku do výuky v co nejširší míře, PC – notebook se stane nedílnou součástí práce každého učitele, včetně vytvoření e- learningových modulů,

- do klíčových aktivit zapojit 100% žáků školy,

- vytvoření skupiny žáků pro individualizaci výuky žáků se specifickými  poruchami učení formou skupinové integrace ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ,

- zkvalitnění materiálního vybavení školy poskytne učitelům i žákům opět kvalitativně lepší možnosti při vzdělávání.

 

EU Peníze školám

 

eu 1