4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Vidět, slyšet a dělat znamená umět

Název projektu: Vidět, slyšet a dělat znamená umět
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0031
Celkové náklady projektu: 2,18 mil. Kč
Výše dotace: 100 % z celkových způsobilých výdajů
Dotační titul: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba realizace projektu: únor 2012 - prosinec 2014

Moravskoslezský kraj je zprostředkujícím subjektem v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příprava projektu byla zahájen na jaře r. 2011, žádost o dotaci včetně veškerých příloh byla předložena v červnu 2011 na KÚ. Předložený projekt prošel hodnocením a byl vybrán k realizaci. Smlouva o financování grantového projektu z OPVK byla podepsána v únoru 2012, kdy taktéž byla zahájena vlastní realizace projektu.

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání žáků v oblasti přírodních věd - biologie. Cílem projektu je zaměřit se na zlepšení výuky prostřednictvím vytvoření a následného využívání inovativních výukových materiálů, zatraktivnění výuky pro žáky prostřednictvím pořízení inovativních výukových pomůcek, které teoretické znalosti žáků umožní realizovat v praxi, organizováním projektových dnů v praxi s návazností na probíranou látku. Inovativní výukové listy budou během realizace projektu testovány žáky a evaluovány.

 

projekt