4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Nová učebna přírodopisu na „Čtyřce“

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402 (4. ZŠ) získala v únoru 2012 finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z Evropských strukturálních fondů na realizaci projektu „Vidět, slyšet a dělat znamená umět“, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0031. Projekt je zaměřen na podporu žáků základní školy v oblasti biologie včetně realizace drobných stavebních úprav a pořízení vybavení učebny biologie a nákupu moderních výukových pomůcek pro biologii.

V současnosti je připravena řada nových přírodopisných výukových materiálů pro žáky 2. stupně, se kterými pracují ve výuce. Pracovní listy a zajímavé prezentace zvyšují atraktivitu učiva přírodopisu a přispívají ke snadnějšímu zvládání učiva pro žáky a k ověřování úrovně znalostí žáků pro pedagogy naší školy. Nejvýraznějším úspěchem dosaženým v rámci projektu je vybudování moderní učebny přírodopisu, jejíž vybavení novými pomůckami je hodnoceno pedagogickou veřejností a místních základních i středních škol jako jedno z nejšpičkovějších ve městě. Učebna je vybavená kvalitním videomikroskopem, zajímavými preparáty pro pozorování, několika modely částí lidského těla, lidskou kostrou, kostrami živočichů a různými obrazovými materiály.

V tomto školním roce je v rámci projektu otevřen jako volnočasová aktivita pro žáky kroužek, který svou náplní - pozorováním, laboratorními pokusy a experimenty přispěje k snadnějšímu pochopení a osvojení učiva v hodinách přírodopisu ještě do větší hloubky.

pro1pro2pro3

Název projektu: Vidět, slyšet a dělat znamená umět
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0031
Celkové náklady projektu: 2,18 mil. Kč
Výše dotace: 100 % z celkových způsobilých výdajů
Dotační titul: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba realizace projektu: únor 2012 - prosinec 2014